Hydroliza
     

Ostatnie artykuły

Solwoliza
Posted On Październik 22, 2014 | Brak komentarzy

Solwoliza jest reakcją chemiczną. W wyniku solwolizy określony związek chemiczny, który znajduje się w roztworze, reaguje z rozpuszczalnikiem, jonem liatowym bądź lioniowym. Najczęściej jest tak, iż w czasie reakcji solwolizy cząsteczka rozpuszczalnika działa jako tak [...]

Hydroliza enzymatyczna
Posted On Czerwiec 10, 2013 | Brak komentarzy

Nowoczesne rolnictwo powinno koncentrować się na wykorzystaniu nowych osiągnięć w tej dziedzinie, jakim jest np. stosowanie naturalnych preparatów, które oparte są na aminokwasach. Stosuje się je w zrównoważonych metodach upraw i nawożeniu roślin uprawnych. Produkcja [...]

Sacharoza

Sacharoza

Maj 12, 2012 | Brak komentarzy
Hydroliza białek

Hydroliza białek

Kwiecień 21, 2012 | Brak komentarzy

Estryfikacja

Estryfikacja – powstawanie estrów
Posted On Styczeń 21, 2012 | Brak komentarzy

Estryfikacją nazywamy reakcję chemiczną czego wynikiem jest powstanie estrów. Najczęstsza reakcja zachodzi pomiędzy kwasami oraz alkoholami, stosowane są również inne metody na syntezę estrów i należą do nich bezwodniki oraz chlorki kwasowe. Estryfikacja  w której [...]

Reakcja zobojętniania

Reakcja zobojętniania
Posted On Marzec 17, 2012 | Brak komentarzy

Reakcja zobojętniania zwana inaczej reakcją neutralizacji (Odwrotna reakcja zobojętniania to reakcja hydrolizy) zachodzi pomiędzy kwasem i zasadą, prowadzi do zmian pH w środowisku reakcji w stronę obojętnego odczynu. W wyniku reakcji powstaje sól oraz woda [...]