Hydroliza
     

Ostatnie artykuły

Hydroliza enzymatyczna
Posted On Czerwiec 10, 2013 | Brak komentarzy

Nowoczesne rolnictwo powinno koncentrować się na wykorzystaniu nowych osiągnięć w tej dziedzinie, jakim jest np. stosowanie naturalnych preparatów, które oparte są na aminokwasach. Stosuje się je w zrównoważonych metodach upraw i nawożeniu roślin uprawnych. Produkcja [...]

Reakcje kwasowo-zasadowe alkoholi i fenoli
Posted On Marzec 17, 2013 | Brak komentarzy

Alkohole jak również fenole mogą występować jako donory protonu, które mają zdolności jego oddawania. Posiadają one właściwości jak kwasy Brönsteda. Odłączenie protonu z alkoholu powoduje powstanie anionu alkoholanowego, natomiast z fenolu powstanie anionu fenolanowego. Różnica [...]

Sacharoza

Sacharoza

Maj 12, 2012 | Brak komentarzy
Hydroliza białek

Hydroliza białek

Kwiecień 21, 2012 | Brak komentarzy
Hydroliza celulozy

Hydroliza celulozy

Kwiecień 2, 2012 | Brak komentarzy

Estryfikacja

Estryfikacja – powstawanie estrów
Posted On Styczeń 21, 2012 | Brak komentarzy

Estryfikacją nazywamy reakcję chemiczną czego wynikiem jest powstanie estrów. Najczęstsza reakcja zachodzi pomiędzy kwasami oraz alkoholami, stosowane są również inne metody na syntezę estrów i należą do nich bezwodniki oraz chlorki kwasowe. Estryfikacja  w której [...]

Reakcja zobojętniania

Reakcja zobojętniania
Posted On Marzec 17, 2012 | Brak komentarzy

Reakcja zobojętniania zwana inaczej reakcją neutralizacji (Odwrotna reakcja zobojętniania to reakcja hydrolizy) zachodzi pomiędzy kwasem i zasadą, prowadzi do zmian pH w środowisku reakcji w stronę obojętnego odczynu. W wyniku reakcji powstaje sól oraz woda [...]