Hydroliza
     

Ostatnie artykuły

Katalizator – co to takiego?
Posted On Styczeń 7, 2015 | Brak komentarzy

Katalizator, mówiąc najogólniej, jest substancją chemiczną, którą dodaje się do układu w celu przyspieszenia szybkości reakcji chemicznej. Ma on za zadanie wywołać zmianę ścieżki kinetycznej wspomnianej reakcji chemicznej, na ścieżkę z niższą energią aktywacji. Wiele [...]

Czym jest związek chemiczny?
Posted On Listopad 22, 2014 | Brak komentarzy

Związkiem chemicznym określa się jednorodne połączenie dwóch lub więcej różnych od siebie pierwiastków chemicznych. Pierwiastki łączą się ze sobą poprzez tak zwane wiązanie. Proces, którego wynikiem jest tworzenie bądź też zrywanie wiązań chemicznych to reakcja [...]

Solwoliza

Solwoliza

Październik 22, 2014 | Brak komentarzy

Estryfikacja

Estryfikacja – powstawanie estrów
Posted On Styczeń 21, 2012 | Brak komentarzy

Estryfikacją nazywamy reakcję chemiczną czego wynikiem jest powstanie estrów. Najczęstsza reakcja zachodzi pomiędzy kwasami oraz alkoholami, stosowane są również inne metody na syntezę estrów i należą do nich bezwodniki oraz chlorki kwasowe. Estryfikacja  w której [...]

Reakcja zobojętniania

Reakcja zobojętniania
Posted On Marzec 17, 2012 | Brak komentarzy

Reakcja zobojętniania zwana inaczej reakcją neutralizacji (Odwrotna reakcja zobojętniania to reakcja hydrolizy) zachodzi pomiędzy kwasem i zasadą, prowadzi do zmian pH w środowisku reakcji w stronę obojętnego odczynu. W wyniku reakcji powstaje sól oraz woda [...]