Hydrolizą soli nazywamy reakcję chemiczną, która zachodzi po dysocjacji elektrolitycznej (procesie rozpadu cząsteczek związków chemicznych na kationy i aniony (jony)) soli podczas rozpuszczania w wodzie. Roztwory soli są zasadowe, bardziej lub mniej kwaśne i nie posiadają obojętnego pH. Biorąc pod uwag teorię Lewisa jony powstałe po procesie dysocjacji są kwasami – kationy albo zasadami – [...]